ยินดีต้อนรับ คณะนักกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ : โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต